четвртак 20 јун 2024

Једна од делатности ЈКП „Стандард" Књажевац је и управљање комуналним отпадом. Ову делатност обавља Р.Ј. Комуналије, која поред осталих обавља и послове из области управљања отпадом а обухвата извоз комуналног отпада у граду и из сеоских насеља по унапред утврђеном недељном плану и програму. ЈКП „Стандард" сакупља комунални отпад из различитих врста посуда, канти и контејнера, који се налазе широм града, у индивидуалном и колективном типу домаћинстава, у објектима велике и мале привреде.

Autosmecar

Поред тога на територији општине Књажевац постављени су контејнери за одлагање ПЕТ амбалаже а сакупљање истих врши се два пута месечно.

У сарадњи са локалном самоуправом врши се и уклањање крупног отпада и то у пролеће и јесен, према дефинисаном Програму одношења крупног отпада, и то постављањем контејнера на одређене локације. На тим локацијама контејнери стоје један дан и грађани имају могућност да у њих одложе свој крупни отпад. Под крупним отпадом подразумевају се предмети који по својој величини, количини и саставу не улазе у категорију кућног смећа. То су, најчешће, дотрајали предмети из домаћинства, стари намештај, делови санитарне опреме и слично.
Предузеће улаже средства у сталну обнову механизације и опреме, као и у развој делатности.
Континуално се врши и задуживање нових корисника услуга са циљем контролисаног управљања отпадом, чиме се утиче на побољшање квалитета живљења и заштиту животне средине.

У наставку дајемо: