субота 25 мај 2024

Делатност одржавање јавних и зелених површина обавља РЈ Комуналије, а под овим се подразумева засађивање дрвећа, заштитног зеленила и другог растиња и трава, кресање дрвећа и кошење траве, одржавање, опремање и чишћење паркова и других јавних површина, одржавање и чишћење површина за рекреацију и сл.

Cistilica u akciji

Под уређењем и одржавањем јавних и зелених површине подразумева се и нега и обнова биљног материјала, одржавања стаза, платоа, степеништа, обложених косина и сл. као и одржавање објеката (дечијих игралишта, спортских терена са реквизитима, жардињера, фонтана и јавних чесама, јавних санитарних објеката и сл.), одржавање и замена инсталација и инвентара који припадају тој површини и служе њеном одржавању, одржавање чистоће као и чишћења снега и леда.

Послове уређивања и одржавања јавних површина Предузеће обавља по годишњем програму који усваја Скупштина Општине која је и наручилац посла и инвеститор. Осим по редовном програму, интервентно се обављају и додатни послови по вандредним налозима Општине (ЈП „Дирекција за развој, урбанизам и изградњу" и општих инспекцијских служби).
Контролу и надзор над извршеним пословима и испостављеним рачунима за исте за рачун Општине Књажевац обавља ЈП „Дирекција за развој, урбанизам и изградњу".

Ови послови се обављају са 24 радника који су опремљени ручним алатом (моторним косачицама, тримерима, моторним тестерама, маказама за резање зелених ограда и др. средстима за рад) и моторном ауточистилицом и цистерном за прање улица.

На територији општине Књажевац врши се чишћење и прање јавних површина укупне површине од 185.000 m², а по унапред одређеном плану и програму. Чишћење се обавља свакодневно, док се прање обавља једном месечно и обухвата 18 улица у граду.
Zasad cveca

Одржавање зелених површина обухвата укупну површину од 38.635,49 m². На овој површини свакодневно се врши кошење, заливање, грабуљање, орезивање дрвореда и други радови. 

У РЈ Комуналије налази се одсек за производњу и продају биљног материјала, производњу расада за потребе града и подизање расадника. Са подизањем стакленика започета је производњом више врста декоративног и резаног цвећа и продаја другим градовима и предузећима.