петак 26 новембар 2021

Финансијски извештаји о пословању

Извештај о ревизији финансијских извештаја за 2019. годину.  pdf icon

Извештај о ревизији финансијских извештаја за 2018. годину.  pdf icon

Извештај о ревизији финансијских извештаја за 2017. годину.  pdf icon

Извештај о ревизији финансијских извештаја за 2016. годину.  pdf icon

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2020. годину први квартал.    pdf icon

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2020. годину други квартал.   pdf icon

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2020. годину трећи квартал.   pdf icon

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2020. годину четврти квартал.pdf icon

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2019. годину први квартал.      pdf icon 

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2019. годину други квартал.    pdf icon

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2019. годину трећи квартал.    pdf icon

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2019. годину четврти квартал.   pdf icon

 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2018. годину први квартал.      pdf icon

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2018. годину други квартал.     pdf icon

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2018. годину трећи квартал.    pdf icon

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2018. годину четврти квартал. pdf icon