четвртак 18 јул 2024

Дана 01.04.2024. годинеKvar na vodovodnoj liniji

Обавештавамо грађане и кориснике водоснабдевања да ће Ј.К.П.”Стандард” дана 01.04.2024. год. (понедељак) извршити замену вентила на цевоводу, због чега ће корисници бити без воде у насењу "Збириште", Добривоја Радосављевића Бобија, Поручника Атанасковића, Вука Караџића, Игманска, Козарачка, Дрварска, Тихомира Ђорђевића, Устаничка, Радничка.

Планирано искључење ће бити од 09,00 часова до завршетка радова. Овим путем обавештавамо грађане да на време захвате неопходне количине воде за пиће и ускладе своје потребе са новонасталим условима и могућношћу нестанка воде.


Дана 19.03.2024. годинеKvar na vodovodnoj liniji

Обавештавамо грађане и кориснике водоснабдевања да ће Ј.К.П.”Стандард” дана 19. и 20.03.2024. год. (уторак и среду) извршити поправку квара на цевоводу, због чега ће корисници бити без воде у насењу Ластавичком Пољу.

Планирано искључење ће бити од 09,00 часова до завршетка радова. Овим путем обавештавамо грађане да на време захвате неопходне количине воде за пиће и ускладе своје потребе са новонасталим условима и могућношћу нестанка воде.


Дана 10.03.2024. годинеKvar na vodovodnoj liniji

Обавештавамо грађане и кориснике водоснабдевања да ће Ј.К.П.”Стандард” дана 10.03.2024. год. (недеља) извршити поправку квара на цевоводу, због чега ће корисници бити без воде у улици Спасоја Милкића.

Планирано искључење ће бити од 09,00 часова до 15,00 часова. Овим путем обавештавамо грађане да на време захвате неопходне количине воде за пиће и ускладе своје потребе са новонасталим условима и могућношћу нестанка воде.

 


Дана 08.03.2024. годинеKvar na vodovodnoj liniji

Обавештавамо грађане и кориснике водоснабдевања да ће Ј.К.П.”Стандард” дана 08.03.2024. год. (петак) извршити поправку квара на цевоводу и замену вентила у Џервиновом насељу, због чега ће корисници бити без воде у улици Краљевића Марка, Илије Бирчанина, Танаска Рајића, Стевана Лазаревића, Пане Ђукића. Мирка Паунковића, Сремски Фронт, Октобарске Револуције и Петра Кочића..

Планирано искључење ће бити од 09,00 часова до 15,00 часова. Овим путем обавештавамо грађане да на време захвате неопходне количине воде за пиће и ускладе своје потребе са новонасталим условима и могућношћу нестанка воде.


Дана 26.02.2024. годинеKvar na vodovodnoj liniji

Обавештавамо грађане и кориснике водоснабдевања да је дошло до хаварије на транспортној водоводној цеви у улици Добривоја Радосављевића Бобија, због чега ће корисници бити без воде у улици: Добривоја Радосављевића Бобија, Поручника Атанасковића, Игманска. Радови на санацији водоводне цеви су у току и биће отклоњени у што краћем року.

Овим путем обавештавамо грађане да на време захвате неопходне количине воде за пиће и ускладе своје потребе са новонасталим условима и могућношћу нестанка воде. 


Дана 02.02.2024. годинеKvar na vodovodnoj liniji

Обавештавамо грађане и кориснике водоснабдевања да је дошло до хаварије на транспортној водоводној цеви у улици Добривоја Радосављевића Бобија, због чега ће корисници бити без воде у улици: део Добривоја Радосављевића Бобија (од Змајеве), Доситејева, Васе Чарапића, Ђуре Јакшића и Змај Јове Јовановића. Радови на санацији водоводне цеви су у току и биће отклоњени у што краћем року.

Овим путем обавештавамо грађане да на време захвате неопходне количине воде за пиће и ускладе своје потребе са новонасталим условима и могућношћу нестанка воде. 


Дана 22.11.2023. године

Обавештавамо кориснике водоснабдевања у насељу Иново да ће у поподневним часовима доћи до искључења дела водоведне мреже ради проналажења кварова и евентуалне поправке. Искључење ће трајати најмање 24 часа. 


Дана 25.10.2022. годинеKvar na vodovodnoj liniji

Обавештавамо грађане и кориснике водоснабдевања да је дошло до хаварије на транспортној водоводној цеви у улици Поручника Атанасковића, због чега ће корисници бити без воде у улици: Поручника Атанасковића, Игманска, Добривоја Радосављевића Бобија, Козарачка, Дрварска, део Вука Караџића и Радничка. Радови на санацији водоводне цеви су у току и биће отклоњени у што краћем року.

Овим путем обавештавамо грађане да на време захвате неопходне количине воде за пиће и ускладе своје потребе са новонасталим условима и могућношћу нестанка воде. 


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо грађане и кориснике водоснабдевања да је дошло до хаварије на транспортној водоводној цеви у Минићеву и да су корисници без воде. Радови на санацији водоводне цеви су у току и биће отклоњени до краја радног времена.


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо грађане и кориснике водоснабдевања да ће Ј.К.П.”Стандард” дана 30.06.2023. год. (петак) извршити поправку квара на цевоводу, због чега ће корисници бити без воде у насељу Ластавичко Поље и Главичица.

Планирано искључење ће бити од 08,00 до 13,00 часова. Овим путем обавештавамо грађане да на време захвате неопходне количине воде за пиће и ускладе своје потребе са новонасталим условима и могућношћу нестанка воде.


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо грађане и кориснике водоснабдевања да ће Ј.К.П.”Стандард” дана 07.06.2023. год. (среда) извршити поправку квара на цевоводу, због чега ће корисници бити без воде у улици 9-те Бригаде.

Планирано искључење ће бити од 08,00 до 13,00 часова. Овим путем обавештавамо грађане да на време захвате неопходне количине воде за пиће и ускладе своје потребе са новонасталим условима и могућношћу нестанка воде.


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо грађане и кориснике водоснабдевања да ће дана 21.04.2023.год. (петак) због радова на санацији хаварије у улици Драгољуба Јанковића без воде бити улице: Гавре Аничића, Његошева, Бохињска, Немањина, Аце Станојевића, Душана Петровића Жике, Царице Милице, Станоје Главаша, Драгољуба Јанковића, Седме Бригаде, Доситејева део (од моста до Бобијеве).

Планирано искључење ће бити од 09,00 часова до 11.00 часова. Овим путем обавештавамо грађане да на време захвате неопходне количине воде за пиће и ускладе своје потребе са новонасталим условима и могућношћу нестанка воде.


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо грађане и кориснике водоснабдевања да ће Ј.К.П.”Стандард” дана 13.04.2023. год. (четвртак) извршити поправку квара на цевоводу, због чега ће корисници бити без воде у улици Добривоја Радосављевића Бобија и Радничка.

Планирано искључење ће бити од 09,00 до завршетка радова. Овим путем обавештавамо грађане да на време захвате неопходне количине воде за пиће и ускладе своје потребе са новонасталим условима и могућношћу нестанка воде.


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо грађане и кориснике водоснабдевања да ће Ј.К.П.”Стандард” дана 21.03.2023. год. (уторак) извршити поправку квара на цевоводу, због чега ће корисници бити без воде у улици Октобарске Револуције, Сремски Фронт, Пане Ђукића, Стевана Лазаревића и Петра Кочића.

Планирано искључење ће бити од 09,00 до 12,00 часова. Овим путем обавештавамо грађане да на време захвате неопходне количине воде за пиће и ускладе своје потребе са новонасталим условима и могућношћу нестанка воде.


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо грађане и кориснике водоснабдевања да ће Ј.К.П.”Стандард” дана 24.02.2023. год. (петак) извршити поправку квара на цевоводу и замену вентила у насељу Трговиште и Дубрава, због чега ће корисници бити без воде.

Планирано искључење ће бити од 09,00 часова до завршетка радова. Овим путем обавештавамо грађане да на време захвате неопходне количине воде за пиће и ускладе своје потребе са новонасталим условима и могућношћу нестанка воде.


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо грађане и кориснике водоснабдевања да ће Ј.К.П.”Стандард” дана 24.01.2023. год. (уторак) извршити поправку квара на цевоводу, због чега ће корисници бити без воде у улици Краљевића Марка, Илије Бирчанина, Танаска Рајића, Стевана Лазаревића, Пане Ђукића. Мирка Паунковића, Сремски Фронт, Октобарске Револуције и Петра Кочића.

Планирано искључење ће бити од 09,00 часова до 12,00 часова. Овим путем обавештавамо грађане да на време захвате неопходне количине воде за пиће и ускладе своје потребе са новонасталим условима и могућношћу нестанка воде.


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо грађане и кориснике водоснабдевања да ће Ј.К.П.”Стандард” дана 10.01.2023. год. (уторак) извршити поправку квара на цевоводу, због чега ће корисници бити без воде у улици Виовданска, Ивана Милутиновића, Владимира Надзора, Стевана Сремца и Милутина Минића.

Планирано искључење ће бити од 08,00 часова до завршетка радова. Овим путем обавештавамо грађане да на време захвате неопходне количине воде за пиће и ускладе своје потребе са новонасталим условима и могућношћу нестанка воде.


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо грађане и кориснике водоснабдевања да ће Ј.К.П.”Стандард” дана 13.12.2022. год. (уторак) извршити поправку квара на цевоводу у улици Добривоја Радосављевића Бобија, због чега су корисници у тој улици од раскрснице Поручника Атанасковића према Нишу и у Радничкој без воде.


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо грађане и кориснике водоснабдевања да ће Ј.К.П.”Стандард” дана 12.12.2022. год. (понедељак) извршити поправку квара на цевоводу у улици Бранка Радичевића, због чега су корисници стамбене заједнице бр.2 и Дом културе без воде од недеље 11.12.2022.године.


Дана 09.12.2022. године

Обавештавамо грађане и кориснике водоснабдевања да ће дана 09.12.2022. год. (петак) због радова на реконструкцији водоводне мреже без воде бити улица Карађорђева од градске апотеке до раскрснице Хајдук Вељкове и Сарајевске.

Планирано искључење ће бити од 08,00 часова до 16,00 часова. Овим путем обавештавамо грађане да на време захвате неопходне количине воде за пиће и ускладе своје потребе са новонасталим условима и могућношћу нестанка воде.


Дана 08.12.2022. године

Обавештавамо грађане и кориснике водоснабдевања да ће дана 08.12.2022.год. (четвртак) због радова на реконструкцији водоводне мреже без воде бити улица Трг Ослобођења (лева страна од бивши развој до цркве)

Планирано искључење ће бити од 09,00 часова до 14,00 часова. Овим путем обавештавамо грађане да на време захвате неопходне количине воде за пиће и ускладе своје потребе са новонасталим условима и могућношћу нестанка воде.


Дана 03.12.2022. године

Обавештавамо грађане и кориснике водоснабдевања да ће дана 03.12.2022.год. (субота) због радова на реконструкцији водоводне мреже без воде бити улице: Његошева, Бохињска, Немањина и Аце Станојевића.

Планирано искључење ће бити од 08,00 часова до 16.00 часова. Овим путем обавештавамо грађане да на време захвате неопходне количине воде за пиће и ускладе своје потребе са новонасталим условима и могућношћу нестанка воде.


Дана 01.12.2022. године

Обавештавамо грађане и кориснике водоснабдевања да ће дана 01.12.2022. године (четвртак) због радова на реконструкцији водоводне мреже без воде бити улице:

Милоша Обилића до Бобијеве, Гавре Аничића, Његошева, Бохињска, Немањина, Аце Станојевића, Душана Петровића Жике, Царице Милице, Станоје Главаша, Драгољуба Јанковића, Седме Бригаде, Доситејева део (од моста до Бобијеве), Бобијева део (од Гавре Аничића до Поручника Атанацковића).

Планирано искључење ће бити од 08,00 часова до 16,00 часова. Овим путем обавештавамо грађане да на време захвате неопходне количине воде за пиће и ускладе своје потребе са новонасталим условима и могућношћу нестанка воде.


Дана 29.11.2022. године

Обавештавамо грађане и кориснике водоснабдевања да ће дана 29.11.2022.год. (уторак) због радова на реконструкцији водоводне мреже без воде бити улице:

Милоша Обилића до Бобијеве, Гавре Аничића, Његошева, Бохињска, Немањина, Аце Станојевића, Душана Петровића Жике, Царице Милице, Станоје Главаша, Драгољуба Јанковића, Седме Бригаде, Доситејева део (од моста до Бобијеве), Бобијева део (од Гавре Аничића до Поручника Атанацковића).

Трг Ослобођења, Кеј Вељка Влаховића, Капларова од моста до железничке станице, Стамбене заједнице у Али Агићевој 1, 5, 7, 11; Стамбена заједница Спасоја Милкића 2 и 4; Стамбене заједнице у Копецковој 1, 3, 5 и 7; Хотел „Тимок“, Кафе „Инфо“, Kафе „Атријум“.

Планирано искључење ће бити од 08,00 часова до завршетка радова. Овим путем обавештавамо грађане да на време захвате неопходне количине воде за пиће и ускладе своје потребе са новонасталим условима и могућношћу нестанка воде.


Дана 22.11.2022. године

Обавештавамо грађане и кориснике водоснабдевања да ће дана 22.11.2022.год. (уторак) због радова на реконструкцији водоводне мреже без воде бити улице:

 • Милоша Обилића до Бобијеве,
 • Гавре Аничића,
 • Његошева,
 • Бохињска,
 • Немањина,
 • Аце Станојевића,
 • Душана Петровића Жике,
 • Царице Милице,
 • Станоје Главаша,
 • Драгољуба Јанковића,
 • Седме Бригаде,
 • Доситејева део (од моста до Бобијеве),
 • Бобијева део (од Гавре Аничића до Поручника Атанацковића).

Планирано искључење ће бити од 08,00 часова до завршетка радова. Овим путем обавештавамо грађане да на време захвате неопходне количине воде за пиће и ускладе своје потребе са новонасталим условима и могућношћу нестанка воде.


Дана 17.11.2022. године

Обавештавамо грађане и кориснике водоснабдевања да ће дана 17.11.2022.год. (четвртак) због радова на реконструкцији водоводне мреже без воде бити улице:

 • Али Агићева ( стамбене заједнице 5, 5/1 и 9 ),
 • Краљевића Марка,
 • Танаска Рајића,
 • Илије Бирчанина ( стамбене заједнице бр.23, 2 и 2/1),
 • Стевана Лазаревића,
 • Панета Ђукића,
 • Сремски Фронт,
 • Октобарске Револуције,
 • Петра Кочића,
 • Мирка Паунковића,
 • Гимназија и Техничка школа.

Планирано искључење ће бити од 07,00 – 14,30 часова, па овим путем обавештавамо грађане да на време захвате неопходне количине воде за пиће и ускладе своје потребе са новонасталим условима и могућношћу нестанка воде.


Дана 04.11.2022. године

Обавештавамо грађане и кориснике водоснабдевања да ће дана 04.11.2022.год. због радова на реконструкцији водоводне мреже без воде бити улице: Али Агићева, Цара Душана од робне куће до Светозара Марковића, Краљевића Марка, Танаска Рајића, Илије Бирчанина, Стевана Лазаревића, Панета Ђукића, Сремски Фронт, Октобарске Револуције, Петра Кочића и Мирка Паунковића.

Планирано искључење ће бити од 07,30 – 14,30 часова, па овим путем обавештавамо грађане да на време захвате неопходне количине воде за пиће и ускладе своје потребе са новонасталим условима и могућношћу нестанка воде.


Дана 02.11.2022. године

Обавештавамо грађане и кориснике водоснабдевања да ће због радова на санацији хаварије у улици Његошевој,  без воде бити улице: Његошева, Милоша Обилића, Гавре Аничића, Ђуре Хорватовића и неке околне улице у периоду од  08.00 часова до 14.00 часова.

Такође због радова на санацији хаварије без воде ће бити улице Цветана Лазаревића, Радомира Ћирковића и Касарска, до вечерњих часова.


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се грађани општине Књажевац и корисници услуге снабдевања воде за пиће да је због изузетно лоше хидролошке ситуације дошло до значајног смањења дотока воде на извориште у „Кални“, и да уколико се настави тренд смањења издашности може доћи до угрожавања редовног водоснабдевања корисника.

Молимо све кориснике да рационално користе воду за пиће и сарадњу као би смо у веома деликатној ситуацији одржали редовно водоснабдевање.


Затварање саобраћаја у улици Цара Душана 

Због реконструкције водоводне линије у ул. Трг Ослобођења у Књажевцу, у оквиру KFW програма, доћи ће до прекопавања асфалтне површине на раскрсници улица Трг Ослобођења и Цара Душана. Из тог разлога неопходно је затварање саобраћаја у улици Цара Душана како би извођач могао да несметано и безбедно изведе радове.

Радови ће се извести у току једног радног дана 21.10.2022. год. у времену од 08:00 часова до завршетка радова.


Дана 14.10.2022. године

Обавештавамо грађане и кориснике водоснабдевања због поправке водоводне мреже могућ је повремени прекид водоснабдевања у делу улице Светозара Марковића, од Цара Душана до Иво Лоле Рибара.

Наставак радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Иво Лоле Рибара од раскрснице Бранке Динић до "црепане", прекид водоснабдевања у периоду од  08.00 часова до 15.00 часова.


Дана 12. и 13. 10.2022. године

Обавештавамо грађане и кориснике водоснабдевања да ће дана 12.10.2022.год. и 13.10.2022.год. због радова на реконструкцији водоводне мреже без воде бити улица Иво Лоле Рибара од раскрснице Бранке Динић до "црепане", у периоду од  08.00 часова до 15.00 часова.


Дана 10.10.2022. године

Обавештавамо грађане и кориснике водоснабдевања да ће због радова на санацији хаварије без воде бити улица 9-те Бригаде и околне улице од  08.00 часова до 14.00 часова.

9 те Бригаде


Због прекида водоснабдевања дела града који се снабдева са ПС бустер и резервоара Црвенско брдо (висока зона), обавештавамо грађане о распореду цистерни за воду које ће бити постављене у току дана.

Збириште

15:30 - 16:00 - Ђуре Хорватовића

16:00 - 16:30 - Петра Добрњца

16:30 - 17:00 -  Стевана Синђелића

17:30 - 18:00 - Милоша Обилића до  Бобијеве

18:00 - 18:30 - Воислава Илића

18:30 - 19:00 - Од вулканизера до Стевана Синђелића

Црвенско брдо

16:00 - 16:30 - Поручника Атанасковића

16:30 - 17:00 - Вука Караџића

17:00 - 17:30 - Јабланичка

17:30 - 18:00 - Тихомира Ђорђевића

18:00 - 18:30 - Бобијева

18:30 - 19:00 - раскрсница Дрварска и Игманска

19:00 - 19:30 - Козарачка

19:30 - 20:00 - Радничка

20:00 - 21:00 - Нишки пут

Због радова на уградњи нових пумпи и превезивању у пумпној станици бустер биће прекинуто водоснабдевање корисника у високој зони изнад пута Зајечар-Књажевац.

Прекид ће бити у петак 06.11.2020 од 08.00 часова до 15.00 часова,па се моле корисници да благовремено ускладе своје потребе са планираним активностима.


Обавештавамо грађане и кориснике водоснабдевања са система „Сињи Вир” да ће у недељу 31.05.2020. год. услед радова на магистралном цевоводу, доћи до помањкања или нестанка воде код корисника, због искључења изворишта "Сињи Вир" док трају радови.

Планирано искључење ће бити од 08,00 – 20,00 часова, па овим путем обавештавамо грађане да на време захвате неоходне количине воде за пиће и ускладе своје потребе са новонасталим условима и могућношћу нестанка воде.

У наставку дајемо распоред цистерна за воду на дан 31.05.2020. године

10,00 – 20,00  - ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР

10,00 - 11,00  - РАСКРШЋЕ УЛ. РАДНИЧКА И Д. РАДОСАВЉЕВИЋА

11,00 - 12,00  - РАСКРШЋЕ УЛ. ПОР. АТАНАСК.  И  Д. РАДОСАВЉЕВИЋА

12,00 - 13,00  - РАСКРШЋЕ УЛ. Б. МЕТАЛЦА И ЏЕРВИНСКЕ

13,00 - 14,00  - РАСКРШЋЕ УЛ. КАРАЂОРЂЕВА И  Б. МЕТАЛЦА

14,00 - 15,00  - РАСКРШЋЕ УЛ. КЊАЗА МИЛОША И 9-ТЕ БРИГАДЕ

15,00 - 16,00  - РАСКРШЋЕ УЛ. КЊАЗА МИЛОША И ЈАНКА КАТИЋА

16,00 - 17,00  - РАСКРШЋЕ УЛ. ЛОЛЕ РИБАРА И ЏЕРВИНСКЕ

17,00 - 18,00  - АДМИНИСТРАТИВНИ ЦЕНТАР (ПРЕКО ПУТА „МОДЕ“)

18,00 - 19,00  - УЛ. ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА И ОКТОБАРСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ

19,00 - 20,00  - КРУЖНИ ТОК (ПРОДАВНИЦА „ЛУКС“)


Обавештавају се грађани општине Књажевац и корисници услуге снабдевања воде за пиће  да је због изузетно лоше хидролошке ситуације у нашој и суседним општинама дошло до значајног смањења издашности на извориштима „Сињи Вир“, „Језава“ и „Кална“, и да уколико се настави тренд смањења издашности може доћи до угрожавања редовног водоснабдевања корисника.

Молимо све грађане да рационално користе воду за пиће, редовно контролишу и поправљају своје инсталације, и да све видљиве кварове одмах пријаве нашем предузећу како би смо у што краћем року исте поправили и спречили ненаменско истицање воде из система водоснабдевања.

Молимо кориснике за разумевање и сарадњу као би смо у веома деликатној ситуацији одржали редовно водоснабдевање.

Телефон за пријаву кварова је 019/ 731-190, 019/ 731-191


Дана 01.04.2018. године

Обавештавамо грађане да ће дана 01.04.2018. године, због планираних радова на замени вентила, делови Књажеваца остати без воде. Радови ће трајати од 5,00 до 15,00 часова. У овом времену снабдевање водом за пиће је из цистерни, које ће бити на терену по распореду.

Цело обавештење и распоред цистерне можете преузети овде.


Дана 06.06.2017. године

Обавештавамо грађане и кориснике водоснабдевања сасистема „Сињи Вир”, да ће Ј.К.П.”Стандард” у уторак 06.06.2017. год. извршити поправку квара на магистралном цевоводу, услед чега ће доћи до помањкања и нестанка воде код већине корисника, због искључења изворишта "Сињи Вир" и радова на мрежи.

Искључење ће бити од 08,00 – 20,00 часова па овим путем обавештавамо грађане да на време захвате неоходне количине воде за пиће и ускладе своје потребе са новонасталим условима и могућношћу нестанка воде.


Дана 28.09.2014. године

Обавештавамо грађане и кориснике водоснабдевања са система „Сињи Вир”, да ће Ј.К.П.”Стандард” у недељу 28.09.2014. год. извршити поправку квара на магистралном цевоводу, као и планску замену вентила у појединим деловима града, услед чега ће доћи до помањкања и нестанка воде код већине корисника, због искључења изворишта "Сињи Вир" и радова на мрежи.

Искључење ће бити од 06,00 – 20,00 часова па овим путем обавештавамо грађане да на време захвате неоходне количине воде за пиће и ускладе своје потребе са новонасталим условима и могућношћу нестанка воде.


Дана 30.3.2014. године

Дана 30.03.2014. године Књажевац ће бити без воде. Радови ће трајати од 7,00 часова до 21,00 час. Због квара, тренутно у селу Подвис нема воде, а становници се водом за пиће снабдевају из цистерни, које су већ на терену.

Kvar